Briefwisseling Menno ter Braak - Hendrik de Vries

Hendrik de Vries
aan
Menno ter Braak

Groningen, 5 april 1935

Groningen 5 April 1935

Zeer Geachte Heer Ter Braak,

Ik had lang het plan, de degens eens met u te kruisen; mocht het bijgaande u aanleiding zijn tot antwoorden, dan ontving ik graag het nr. waarin dit antwoord verschijnt. Ik ben nl. niet geaboneerd op Forum, daar ik hierzonder al nijpend ruimtetekort in mijn kasten heb.

Hoogachtend

Hendrik de Vries

Karreweg 114

Groningen.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie