Briefwisseling Menno ter Braak - Uitgeverij ‘De Spieghel’

Uitgeversbedrijf ‘De Spieghel’
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 30 april 1928

30 April 1928

Den Heer Menno ter Braak

Den Texstraat 31b

AMSTERDAM

Zeer geachte Heer ter Braak,

In antwoord op Uw schrijven van 20 Maart j.l. deelen wij mede, dat wij dit jaar en waarschijnlijk ook in 1929 niet kunnen overgaan tot de uitgave van essays, zooals wij met den heer Binnendijk bespraken. Wanneer de gelegenheid voor uitgave zich intusschen voor mocht doen, dan zullen wij gaarne op dit werk van Uw terugkomen.

U inmiddels beleefd dank zeggend voor Uw welwillenheid

Hoogachtend,

Uitgeversbedrijf ‘De Spieghel’

J. Schregardus

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie