Elisabeth de Roos
aan
Menno ter Braak

Voorburg, 25 april 1928

25-IV 28

Beste Menno,

Ik zal mijn best doen, maar ik ben erg uitgepraat in alle opzichten, zoodat ik heusch niet weet waarover ik het hebben moet. Zou een bezoek aan de I.T.F. me inspireeren? Ik vond het bepaald een teleurstelling dat jullie in gepaste concurrentie met de I. ??. geen Lientje Deyers geetaleerd hadden Zaterdag. Nee, ik heb Zement nog niet gelezen, de schrijver is niet meer heel jong, las ik.

Ik heb je Casimir-Cheopsparabel met luider stem aan mijn dankbare huisgenooten voorgelezen.

Dag! Bep.

Ga naar Horowitz luisteren, als hij nog in A'dam komt! Soort muzikale Mosjoukine, maar prachtig!

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie