D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

Zutphen, 7 april 1928

Zutfen: 7/4-28

Beste Menno.

Het spijt mij, dat ik je niet van dienst kan zijn: ik ga hier pas Donderdag weg. Kan je juffrouw het niet voor je doen? - Is het met de krant in orde gekomen? Ik heb er n.l. twee dagen mee gewacht, daar de kiespijn mij zoo ontzettend kwelde: eerst laten trekken, en toen blijven bloeden. Op het oogenblik voortdurende pijn alsof het zweert. Niks leuk.

Overigens alles goed, voor zoover zulks mogelijk is.

Hartelijke groeten van huis tot huis

poot

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie