D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Berlijn]

Amsterdam, 21 mei 1928

Amsterdam, 21 mei 1928

Beste Menno,

Dank voor je zegenwensch. Zij heeft geholpen. Tweede deel 4 Juni. Scriptie over: Jorissen's Richelieu-studie! Stoett heeft niets gevraagd, wat mij een beetje verdacht voorkomt. Hij zal toch niet in de meening verkeeren, dat ik geen bevoegdheid voor Nederlandsch wensch! Ook de Boer hield zijn smoel, zoodat alles in ruim drie kwartier afgeloopen was. Overigens ging het weer niets goed, had geen oog dicht gedaan 's nachts en voelde mij geradbraakt, verlamd. Ik dank God dat dit deel althans voorbij is.

Heb je Jo nog gezien? Wanneer kom je terug?

Hartelijke poot

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie