Menno ter Braak
aan
D.A.M. Binnendijk (Amsterdam)

Berlijn, 24 mei 1928

Berlijn 24 mei 28

 

Beste Dirk!

Van harte gelukgewenscht met het succes! Wanneer greep het feit plaats? Ik werd al benauwd, dat er iets niet in orde was, omdat je bericht uitbleef. In ieder geval ben ik nu bij je tweede deel weer terug. Waarschijnlijk reis ik Vrijdag of Zaterdag (na Pinksteren dan) af. Ik doe hier niet veel anders dan werken, omdat er een vervloekte hoop aan zoo'n correctie vastzit. Een correctiemof heb ik op den kop getikt; als hij het nu maar vlug en ondogmatisch doet, ben ik tevreden. Een echte historicus overigens, à la Presser!

Ik zag Jo nog, voor ik ging. Ging naar Neede, toen ik zeker wist, dat zeker heer er niet was. Het is nu goed. Hoe gaat het jou?

Ik krijg juist bericht van den in staat van maffen verkeerende Gerda (overigens langzamerhand een schoone vrouw!), dat ik niet meer mag tikken. Ben doodop van de correctie, zoodat ik er voorloopig mee ophoud. Weerzien is toch binnen zeer afzienbaren tijd.

Hart. poot, groet Enny,

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie