E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Le Roselier, [10 december 1934]

Le Roselier, 10 Dec.

Beste Menno,

Forum gekregen en direct je dialoog gelezen. Het gekke is: ik heb er geen oordeel over! Het is me net of ik maar de helft begrepen heb, en dat dit komt omdat ik de andere dialogen niet ken. Toch zou dat vreemd zijn. Op het oogenblik zou ik zeggen: het is vernuftig, en vol aardige vondsten, en toch ‘pakt’ het niet. Waarom? Als het niet uitsluitend is omdat de rest er toch bij hoort, dan is het omdat dit genre uiterst gevaarlijk voor jou is. N.l. door zooveel abstracts te laten zeggen door twee sprekers, die niet psychologisch verantwoord zijn, die zelf noch een bijzonder ‘karakteristieke’ indruk maken noch die geven (bijgevolg?) aan wat zij zeggen, maak je alles hyper-abstract, en de dialoog-vorm, inplaats van te verlevendigen, maakt je tekst mat. Terwijl als ‘Ik’ geen personage is, maar direct den lezer toespreekt, de tekst, ondanks al het abstracte ervan, toch levendig werkt. - Ik zeg niet dat dit zoo is, maar dat het zoo zou kunnen zijn; maar ik geloof nu meer dan ooit dat fragmenten en publicaties met tusschenruimten altijd een verkeerde indruk maken. Dus...

De historie van Cola Debrot lijkt mij - ondanks vele onhandigheden - alleraardigst. Vestdijk weer goed, maar toch is dit niet een van zijn beste essays. Vic roerend. En Jany, voor de eerste keer in Forum! hij is al net zoo eclectisch met zijn gunsten op literair gebied als elders. Het aartslullige stukje van Endt kende ik al door Gans (die het heelemaal voor me overgeschreven heeft!) - Dat zoo'n vent niet merkt dat hij zichzelf in zijn hemd zet, bij elke regel die hij van zich afgeeft!

Ik wacht met spanning en gretigheid op het gevraagde Nietzsche-citaat. Maar wschl. ga ik over een paar dagen voor een week naar Parijs, om dan met Bep tegen Kerstmis weer hier te komen. Ik werk hier nl. in een razend tempo en op een gegeven moment gaat dat mis; een paar stukken moet ik bovendien in Parijs opfrisschen, voor de sfeer. Ik denk toch dat, als het een beetje meeloopt Ducroo in Januari totaal af is. Help het hopen! het moet van me weg!

Zou je nu, in ieder geval, in Januari een flink stuk Ducroo kunnen plaatsen en in Februari ook? Ik heb er dan nog wat mee verdiend, en in Januari, als we wschl. gaan verhuizen, kan ik het geld best gebruiken. Bovendien vind ik het idioot dat er wel een paar fragmenten (van dit boek juist!) in Gr. Ned. zouden staan en volstrekt niets in Forum, waar het totaal thuishoort. Maak dus met Vestdijk uit, welke stukken jullie nemen, - of vraag Vestdijk een reeks van fragmenten te maken, als jullie dat aardiger lijkt. Als het kàn, lijkt mij dat het aardigst.

In Februari hoop ik de handen vrij te hebben en zal je dan weer wat anders leveren: een bespreking van Nijhoff, of aant. over de revolutionaire schrijvers, of iets anders.

Heb je Last nu genomen of niet? Het lijkt mij niet verkeerd om zijn stuk in Januari te plaatsen, ook als je het niet bijster goed vindt; het is in ieder geval niet antipathiek, en het lijkt me ‘naar buiten’ goed het te plaatsen, vooral als je later Gans nog eens omgewerkt opneemt.

Tot zoover dan. Schrijf gewoon hierheen, want ook als ik naar Parijs ga (wat nog niet zeker is), laat ik mijn boeken en een deel van mijn bagage tot Kerstmis, en de post zenden ze me dan wel na.

Schrijf me vooral weer eens wat langer, en ook of je nog iets aan mijn laatste blaadje over je essaybundel hebt gehad. En wat je verder doet.

Hartelijke groeten, ook voor Ant, van je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie