Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Den Haag, 9 december 1934

9 Dec. 1934

Van Loghum Slaterus' Uitg.Mij.

ARNHEM

Zeer geachte Heer van Tricht

Bij Bernard Grasset is eenigen tijd geleden verschenen een uitstekend, duidelijk, verklarend en overzichtelijk boekje van den Duitschen emigrant Ernst Erich Noth, la Tragédie de la Jeunesse Allemande, waarin de oorzaken van den val der republiek van Weimar en de ondergang van de cultuur dier republiek buitengewoon suggestief worden behandeld. Een bewijs, dat het boekje juist voor buitenlanders waarde heeft, is wel, dat Grasset het publiceerde. Ik zelf besprak het onlangs is Het Vad.

Toevallig kwam ik later in schriftelijk contact met den auteur, die mij verzocht moeite te doen voor een vertaling en uitgave in het Nederlandsch. (Het boek is alleen in het Fr., dus ook niet in het Duitsch verschenen). Ik dacht toen dadelijk aan U, aangezien U immers een serie uitgeeft, waarin zulk soort werken worden gepubliceerd. Voelt U er iets voor de uitgave van dit geschrift te overwegen? Ik kan U door Grasset een exemplaar van den Fr. tekst laten toezenden, terwijl ik ook een bekwamen en geschikten vertaler zou weten.

Gaarne zie ik Uw antwoord hierop tegemoet. Ik heb nog geen poging bij een anderen uitgever gedaan, omdat Uw uitgeverij mij hiervoor wel het meest geëigend voorkwam.

m.v.gr. en hoogachting

gaarne

Uw Menno ter Braak

De heer Noth schreef mij nog, dat hij voor de ev. Ned. uitgave gaarne een hoofdstuk aan het boek zou toevoegen over de gebeurtenissen van den 30sten Juni, die er wel in worden voorspeld, maar nog niet behandeld.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie