van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 16 april 1934

Arnhem, 16-4-34.

Den Heer Dr. Menno ter Braak

Red. Het Vaderland

Den Haag.

Zeer geachte Heer ter Braak,

In goede orde ontving ik Uw brief van 13 dezer met Uw zeer gewaardeerd voorstel.

Tot mijn grote spijt kan ik echter niet aan Uw verzoek voldoen. In beginsel zou ik daartoe gaarne bereid zijn maar, niet vlug met de pen zijnde, is de tijd voor mij veel te kort. Bovendien ben ik erg bezet met allerlei ander werk, zoodat ik er, zeer tot mijn leedwezen, geen kans toe zie.

Met vriendelijke groeten en hoogachting

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie