Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 17 april 1934

den Haag, 17 April '34

B.E.

Doordat Ant en ik beide in bed hebben gelegen en vandaag voor het eerst weer rondloopen (zware verkoudheid met complicaties) kon ik niet eerder antwoorden. De ex. Sammlung heb ik voor je aangevraagd; als ik ze heb, zal ik trachten er één te corrigeeren. Maar dat jullie in mijn stuk de befaamde 3 regels niet hebt gevonden, is niet wonderlijk, want ze zijn er nog op het laatste moment uitgehaald! Nu staat het er heel goed!

Over de stukken van Malraux dan basta. Ik dacht ook al wel, dat het een dwaze onderneming zou zijn, maar Greshoff begon er over. Ik zag hem op de v. Schendel-expositie, die aardig is en door een werkelijk ronkende snertrede van Ritter is geopend. Walgelijk gewoon: je zou gezegd hebben, dat v.S. een soort onder-Ritter in de letteren was, als je dat hoorde.

Op de krant heb ik nog kunnen informeeren naar de speeltermen. Het zijn altijd nummers (geen cijfers dus); voor bande hebben wij geen holl. term, maar het beteekent, wat jij schreef (‘band’ is bij ons alleen bij het biljarten gebruikelijk); spelen op rood kan, maar ieder vindt beter, als het in de tekst kan, zetten op rood.

Het zal me veel pleizier doen, Last te spreken. Mijn bezwaar tegen zijn optreden geldt hoofdzakelijk de wijze waarop! het beleefd doen in gezelschap en het achteraf schelden met den bekenden hypocrieten meerderheidstoon.

Dit in haast, ik ga er weer uit, maar ben nog zeer dof in het hoofd. hart. gr. voor jullie beiden, ook van A.

je

Menno

De heer Trotski is inmiddels, las ik, in Barbizon ontdekt! En weer verdwenen!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie