E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [18 april 1934]

Parijs, Woensdag.

Beste Menno,

Ik hoop dat jullie weer heelemaal hersteld bent, als je dit krijgt. Dank voor bande: ik zal er nu maar iets van maken, of het Fransche woord zelf gebruiken.

De aardigheid om Last een stuk over Hitler te laten schrijven waarmee het volgende nr. van Forum (in het Holland-deel) zou openen, is nu toch mislukt, vrees ik. Jammer; erg jammer.

Drukproef heb ik nog niet. Wil je een panopt. van me hebben (van 2 blzn.) over La Machine Infernale van Cocteau, dat ik gisteren zag? Maar alleen onder voorwaarde dat het in Mei nog verschijnt. Schrijf dus omgaand: ik kan het in 1 dag maken.

Ik wou nu nog de volgende militaire termen hebben: Wat is een pointeur (bij een mitrailleuse) en een servant? Wat is een bande (voor een mitrailleuse ditmaal!) Ik vertaalde: ‘richter’, ‘bediener’, en ‘rol’. Laat Hein aan den milit. medew. informeeren of het goed is.

Ik kan niet meer schrijven. Hart. groeten.

Je

E.

Weet je dat Trotsky in Parijs de 4e Internationale heeft opgericht en een brochure daarover schreef? Moeten wij niet in deze ‘gemeenschap’?

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie