E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [16 april 1934]

Parijs, Maandag.

Beste Menno,

Dank voor Janus. Ik stel voor om voortaan met limericks op deze gemeenschapsvlooien te antwoorden. Bijv.:

 
't Spel van je dubble tronie, Janus
 
- zoo dom en sluw, al wat er aan is -
 
wordt Kuyle's eer,
 
maar voor de Heer
 
is 't allebei toch nog maar J'anus.

Maar ik blijf ook serieus voelen voor je opvatting om heelemaal niet te antwoorden. Tenzij door Last. Of door een ander. Dat Janus Kuyle zelf is, lijdt voor mij geen twijfel, het is dezelfde Hollandsch-toffe manier van geestloos zijn. Dit is het maximum van leukheid voor luitjes die werkelijk geen spatje geest hebben.

Enfin... Hierbij een nogal aardig rijmpje op den Kuitenbrouwer, door Jan Engelman in De Nieuwe Eeuw gezet. Het is wat lang, maar sommige strophen zijn wel raak. Vooral de 3e strophe is aardig.

Ik blijf beestachtig in beslag genomen door mijn vertaling. Nog 90 blzn. - het is een obsessie! Ik wist niet dat ik er zóó mijn bekomst van zou kunnen krijgen.

Deze tijd bùlkt van gemeenschappen. Ik stel voor een prijsvraag in Forum uit te schrijven (fl. 50.- behalve het honorarium) voor het beste anti-gemeenschapsstuk, in te leveren vóór 1 September. Het lijkt me de beste manier om op deze ziekte te reageeren. Je zou er een panopticum van moeten maken van een regel of 5, 6 hoogstens, maar dat op zichzelf een ‘juweeltje’ moet zijn. Als je de fl. 50 niet van Zijlstra kunt krijgen, betalen jij en ik dit terug van onze honorariums. Wat vind je ervan? Of schrijf je het liever zelf? Dat is ‘tactisch’ onjuist. - Hart. groeten van je

E.

Kan je voor me informeeren (in het eerste het beste café of hotel), Regina of Riche, hoe ‘le tableau d'appel’ in het Hollandsch heet? - (Het bord waarop de bediendes kunnen zien welke kamer gescheld heeft: het woordenboek zwijgt daarover natuurlijk weer als het graf.)

En kan je informeeren wat ‘points d'ignition’ zijn? Als je met een brandend stuk houtskool wordt aangestipt? in gevallen van pleuris, om het bloed naar de huid te laten stroomen? Of heeft het met soldeeren te maken? Het staat op blz. 305, bovenaan. Op zulke pestdingen strand je nu telkens!

Rappel: ‘la bande’... en ‘spelen op’. (Dit laatste is wel goed, denk ik.)

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie