E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [15 april 1934]

Parijs, Zondag.

Beste Menno,

Ik sprak Last vandaag weer en heb hem je bezwaren gezegd. Hij zal graag met je komen praten. Ik denk dat dit gesprek tusschen jullie meer zal opleveren dan een lange brief van mij erover; maar 2 punten kan ik wel opschrijven: 1. politiek zijn Last en wij natuurlijk toch min of meer ‘vijanden’ (behalve tegen Musserts); 2. in laatste instantie - ideologisch, niet psychologisch - heeft hij in hetgeen hij aan de ‘burgerlijke’ bewondering voor Trotsky verwijt, natuurlijk gelijk. Maar om dit met je te bepraten (want ik zeg het natuurlijk ook tegen mijzelf!) zou ik je bij me moeten hebben; ik heb geen moed meer om het allemaal op te schrijven. - De zaak komt hierop neer: waarom zou Last in Forum niet een paar artikelen schrijven over maatschappelijke phenomenen van dit moment, de ‘nieuwe gemeenschap’ van de katholiekjes à la Kuyle, de verheerlijking van Hitler door Lamberty's, enz. En de eenige zuivere ruil tusschen niet-partijgenooten als hij en wij is deze: hij ‘bedient’ zich van Forum (publicatiemogelijkheid, andere lezers etc.), zooals wij ons van hem ‘bedienen’. Ça n'engage à rien, zoodra het onderwerp is uitgeput. Ik heb hem dit zoo ongeveer gezegd, en hij is het er geheel mee eens.

Nu de rest van je brief. Dank voor speeltermen. Nog maar 2 dingen dus: la bande en spelen op (rood). Maar hier is haast bij! Schrijf dus, als het kan, omgaand.

Het uitleveren van die 4 communisten door den burgemeester van Laren is van een smeerlapperij, waar de Liepmann-zaak kattepoep bij is.

De petitie van Liepmann aan den minister is Joodsch kruiperig en tegelijk blufferig gesteld, en zal heel anders moeten worden voor ik eraan meedoe. Maar ik spreek Liepmann eerstdaags. (Vandaag kon hij niet.)

Je komst hier - ja. Misschien is Bep's vader hier dan ook en zal Bep zich met hem moeten bezighouden - ze gaan dan samen 1 of 2 dagen naar Chantilly of zoo - maar ik ben er dan toch, en ik hoop dat jullie voor minstens 4 à 5 dagen komen.

De briefkaart uit de verzameling van den ouden Ducroo is natuurlijk authentiek! Wat dacht je wel? Komt uit de laatste koffer met paperassen, die Bep en ik in Brussel hebben doorgenomen. En het haar is inderdaad eigenhandig met roodbruin kleurpotlood bijgewerkt! Ik had nog 3 andere briefkaarten zoo, maar zond jou de mooiste.

Later meer dan. Hart. groeten ook van Bep.

Je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie