Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Den Haag, 13 april 1934

Den Haag, 13 April 1934

Den Weledelgeb. Heer

H.J. van Tricht,

Directeur van Loghum

Slaterus Uitg. Mij,

ARNHEM

Zeer geachte Heer van Tricht,

Ter gelegenheid van de Boekenweek geeft het Vaderland een bijblad over het boek, bezien door de oogen van de verschillende belanghebbenden bij dat boek.

Ik zal het zeer op prijs stellen om daarvoor van uw hand te ontvangen een artikel over: De uitgever en het boek; lengte ongeveer 4 vel kwarto getypt zonder interlinie of iets meer. Als honorarium kunnen wij U daarvoor f.20,- aanbieden.

In verband met den naderenden datum zou ik gaarne omgaand Uw antwoord en ev. Uw artikel ontvangen.

met vriendelijke groeten en

de meeste hoogachting,

Namens de Kunstredactie:

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie