Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Rotterdam, 12 mei 1933

Rotterdam, 12 Mei '33

Zeer geachte Heer van Tricht

Aan Uw verzoek zou ik met genoegen voldaan hebben, ware het niet, dat ik in een boek, waaraan ik bezig ben de de laatste hand te leggen, een zoo uitvoerige ‘ontmoeting’ met Nietzsche heb gehad, dat er voor den afzonderlijke studie letterlijk niets overblijft (voor mij dan). Het spijt mij, want Uw plan was mij in beginsel natuurlijk zeer sympathiek. Moch U bij gelegenheid een ander idee hebben in verband met deze reeks uitgaven, dan hoop ik dienomtrent nader van U te hooren.

m.v.gr., hoogachtend

Uw Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie