van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 11 mei 1933

Arnhem, 11-5-33.

Den Heer Dr. Menno ter Braak

Beukelsdijk 143 B

Rotterdam.

Zeer geachte Heer,

Zoudt U er voor voelen voor de Kleine Bibliotheek v. Hedend. Cultuurleven een werkje te schrijven over de beteekenis van Nietzsche voor de huidige cultuur? De nummers uit deze serie hebben in de regel een omvang van 11 à 12 vel als bijgaand model terwijl wij tot nog toe een honorarium van - 200,- daarvoor betaalden. Indien U in principe voor dit denkbeeld voelt, kan er natuurlijk over de practische uitvoering nader overleg worden gepleegd.

Met belangstelling zie ik Uw antwoord tegenmoet en blijf met vriendelijke groeten en Hoogachting

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie