van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 10 december 1934

Arnhem, 10-12-34.

Den Heer Dr, Menno ter Braak

Pomonaplein 22

Den Haag.

Zeer geachte Heer ter Braak,

Veel dank voor Uw brief van 9 dezer. Gaarne zal ik het door U genoemde boek ter inzage ontvangen om een Nederlandse uitgave te overwegen.

U beleeft wel genoegen van Uw enquête in Het Vaderland, dunkt mij. Ik had nog geen gelegenheid alle antwoorden te lezen, maar mij dunkt, dat die in ieder geval het probleem van alle kanten belichten.

Met vriendelijke groeten en hoogachting

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie