Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, [3 januari 1935]

Den Haag, 3 Jan. '34

B.E.

In haast. Ik zit te wachten op antwoord op mijn brief over de poëzij, maar hoor niets. Je hebt hem toch ontvangen? Ik weet niet eens, of je in Bretagne zit of in Parijs. In ieder geval voor jullie beiden vast onze hartelijke wenschen voor 1935!

Marsman heeft een heel goed stuk geschreven over mijn ‘roes’-theorie, voor Forum. Het is meer een algemeene aanval op mijn ‘beleid’ geworden, die ik zeer apprecieer. Ik heb nog nooit zulk een concreet en scherp artikel van hem gelezen.

Hierbij nog een paar documenten, die ik voor je opspaarde. Het briefje van Pom (waarop ik geantwoord heb dat ik niet eens begreep wat hij bedoelde); een briefje van een abonné Vad. (eigenlijk om te huilen); en een Vlomsche ‘critiek’ op Walschap, die eenvoudig het summum is van wat ik op dit gebied ooit las. Ik liet je ook nog een stuk over v. Schendel sturen. Wij zaten in de Achterhoek; ik heb nogal goed kunnen werken.

Laat dus spoedig iets hooren! Kreeg je alle proeven op tijd? Een hart. hand van je

Menno

Ik ben er met name erg benieuwd naar, wat Bep dupliceert op mijn tegenwoord over de dialogen! De documenten graag terug!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie