E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, 6 mei 1935

Parijs, 6 Mei '35.

Beste Menno,

In afwachting van onze a.s. ontmoeting of verdere schrijverij, hierbij de 2 laatste zuchten van mijn rijmende Muze; van een heele tijd geleden. Ik gaf ze aan Jan Gr. voor Gr. Ned., maar ZEd. heeft ze weggemaakt, zoodat ze nog een gaatje kunnen vullen in Forum. Ik hoop dat Vic en Vestdijk ze met genade zullen bekijken.

Hartelijk je

E.

Elle laat je zeggen dat ze je Instinct der Intellectueelen ook met de grootste bewondering gelezen heeft en dat zij het vooral uitstekend geschreven vindt. En ook dat ze hoopt dat je in Parijs komt voor het congres. - Hetgeen ik eerstdaags met je hoop te bespreken.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie