F.E.A. Batten
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 6 mei 1939

Den Haag, 6 Mei '39.

125 Sportlaan 125.

Zeer geachte Heer Ter Braak,

We kwamen terug van het rijksarchief voor Eddy, toen we het bericht van Uw ontslagname aan ‘Het Vaderland’ hoorden. Het was of de bliksem ons door de stad nagezet had.

Ik behoef U wel niet te zeggen, dat ik Uw besluit begrijp en de heele zaak een groote rotzooi vind. De gebeurtenis gaat ook onze toekomst aan. Het komt hierop neer dat een meneer Hans gelijk zou hebben, en dat is te gek om los te loopen.

Het spreekt vanzelf dat wij ons abonnement op de courant zullen opzeggen. Ik heb dit familieblad voor Den Haag en omstreken nooit zonder Uw artikelen genietbaar gevonden.

Met mijn beste wenschen

uw

Fred Batten

In de gegeven omstandigheden kunnen Noordegraaf en dat huisvrouwenblad natuurlijk naar de pomp loopen. Wilt U dien brief als niet geschreven beschouwen?

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie