E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [16 juni 1935]

Parijs, Zondag.

Beste Menno,

Ik ben te beroerd om lang te schrijven en bovendien, Donderdagavond spreken wij elkaar. Ik ga straks (of morgen) je kamer ‘vastzetten’ in je oude hotel, dat men vanuit ons raam bijna kan zien. Rijd met een taxi direct hierheen. [Ik kom je niet halen, want Jan is er dan net (sinds een uur?) en het is een heele reis naar het noorden! Kom hier.]

Die historie van de Mij is eenvoudig infaam. Kan je daar niet een zeer scherp stuk over schrijven in Het Vaderl. of zal ik het voor Forum doen? - Ingesloten een brief van Jan. Wat is die benoeming van Simon? Als Simon hierna niet bedankt is hij een fluim, met wie ik verder niets te maken heb. Ik ben erg benieuwd om te zien wat hij doet.

Wat betreft je bezwaren om Forum te laten schieten, ik begrijp die best - en toch geloof ik niet dat je aarzelen kan. De infamie van de roomsche overheersching is niet te verdragen, al zou Vestdijk er zijn broodje mee verliezen, en ik zeg dit niet om hem, maar omdat het voor jou en mij toch zeker zoo zou zijn? Waarom zouden wij hem lager stellen? Ik geloof dat het veel beter is om zoo practisch mogelijk naar nieuwe kansen uit te zien. Ik wou dat er een tijdschrift gemaakt kon worden met: jou, Greshoff, Marsman, Vestdijk en mij in de redactie, - of althans als ‘ploeg’. Dat is het eenige wat zuiver zou zijn.

Maar hoe dan ook, ik blijf bij mijn woord, en even ‘onvermurwbaar’ als de vlaamsche dapperen: als Virginia er nièt in komt, heb ik mijn laatste letter in Forum gepubliceerd. Gegeven jouw eigen afkeer van allerlei dingen in dat milieu, is het dus beter - neen, is het het éénige, lijkt mij - om Virginia te plaatsen en Forum eind '35 te laten barsten. Geloof me dat de Vlamingen dat beroerder zullen vinden dan wij! En wij behouden ons het recht voor om ergens een ‘plezante’ lezing te publiceeren over het waarom van dit einde.

Wij kunnen allerlei dingen gaan bepraten, maar dit moet dan toch maar gebeuren. Tenslotte is het geen noodzakelijkheid dat er in Nederland een tijdschrift bestaat dat volgeschreven kan worden door Vestdijk. Als dàt de maatstaf wordt heb ik ook allerminst vertrouwen in een Forum dat voortgezet wordt met een Vestdijk, die op deze manier weerloos wordt gemaakt, en een Vlaamsche redactie aan den anderen kant; dus Vestdijk als de Coster van Forum zegt mij ook niets. Op zijn minst zou Marsman dan in de holl. red. moeten komen, als jij eruit gaat. Forum zonder jou is voor mij in ieder geval wat anders: mijn halve sympathie van nu wordt dan toch teruggebracht tot een kwart sympathie. Daarom geloof ik dat maar één ding goed is - gegeven je eigen stemming - dit compromis-complex uit elkaar laten spatten. Tant pis voor ons aller geldbuidel!

Die interviews hier zullen wel lukken: Feuchtwanger of een andere Mof, en een Engelschman, of zoo. Je kunt ze op het Congres zelf aanklampen zooveel je wilt; ze willen wschl. allen!

In Eleuthère staan inderdaad: Barrès, Léon Daudet en Porto- Riche, en nog iemand. Je beschrijving van die vergadering met de ‘allées’ was anders dit boekje waardig!

Komt er nog een reactie na de brief die Bep je geschreven heeft? Het is noodig dat je praat, gegeven Last en gegeven de éénige vlaamsche auteur die ‘gedelegeerd’ werd: P.G. van Hecke! - Tot ziens. Hartelijk je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie