E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, 3 juli 1935

3 Juli.

B.M.

Ik moet altijd heelemaal bij toeval zien wat er in het Vaderland gebeurt. Zou je zoo goed willen zijn me de krant (het Vad.) van 29 Juni te zenden, waarin het protest-Marsman staat; en graag ook het nr. van die nieuwe Kroniek v. Hedend. Kunst en Kultuur (door jou besproken). Wil je daarbij doen: De Groote Dichters van Gorter, en de gevr. stukken over het congres niet vergeten? Gorter en Kroniek krijg je terug, als je dat wenscht. Ik reken op de toezending en dank bij voorbaat.

Hartelijk je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie