E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, 6 juli 1935

Parijs, 6 Juli 1935.

Beste Menno,

Ik heb je nog nooit zoo zien schipperen en doen als ditmaal in die kwestie Forum en Vestdijk. Laat ons daarom spijkers met koppen slaan, te meer waar ik uit een zin van jou (dat Marsman niet over die Virginia-kwestie hoeft te struikelen) meen te moeten opmaken dat je overweegt Virginia er toch uit te laten. [Wij hadden hier toch ± afgesproken dat je in ieder geval dat stuk zou plaatsen. Ik heb eenig recht het treurig te vinden dat je mij de rug toedraait ten behoeve van Vestdijk. Je denkt dààr geloof ik heelemaal niet aan? je negeert rustigweg wat het niet-plaatsen van Virginia voor Jan en mij beteekent.] Nu wordt het me toch tè bar.

1. Vestdijk is, als hij in de Mij. gaat, voor mij een karakterloos stuk stront. En het kan mij persoonlijk geen bliksem schelen wat het verdere lot van zooiets is.

2. Als Virginia NIET in Forum komt - waaròm dan ook - hebben de katholieken jullie als redactie een schop gegeven. Dat jij daarin berust - waaròm dan ook - is mij een gruwel.

En kortom, wat mij persoonlijk betreft in dit alles:

1. Wil jij Vestdijk bovenstaande opinie van mij mededeelen? Zoo niet, dan zal ik hem persoonlijk schrijven. De bedoeling van het betoog is deze: hij gaat in de Mij, en ik heb met hem afgedaan. Ieder zijn dwang op deze wereld!

2. Schrijf mij omgaand of Virginia nu werkelijk niet geplaatst wordt. In dat geval houd ik van nu af op aan Forum mee te werken. Als jij eruit gaat is Forum mij al niet veel waard, maar een karakterloos Forum terwille van een karakterloozen Vestdijk is iets dat ik alleen maar bestrijden wil.

3. Ik ben in het laatste geval van plan Marsman te vragen om zich solidair met mij te verklaren [Ik schrijf hem gelijk hiermee.] - en met jou, tegen wil en dank - en niet in het verrotte Forum te gaan. Er is erg veel kans op dat hij mijn zijde kiest.

Ik begrijp werkelijk niets van jouw heele houding ten opzichte van Vestdijk (die niets dan een schop verdient), van de katholieken, en van het voortzetten van een Forum van niets! Laat de karakterloozen zich redden zooals zij kunnen. Ik verlies ook het noodige bij een opdoeken van Forum, maar een Forum onder iemand als Vestdijk nu blijkt te zijn, en na een nederlaag tegen de roomsche jongens van Vlaanderen - ik zie werkelijk niet in wat ik daarvoor zou moeten voelen!

Als je tegenover Vestdijk stond als Gide tegenover Last zou ik er iets van begrijpen. Nu verdient hij van jou een uitschijter en verder niets.

Dank voor Het Tweede Gezicht, dat er nog niet is. Daarover meer. Henriette R.H. zal ik zelf schrijven.

A.M. de Jong - best.

Dank voor de aangekondigde zaken. Vergeet ook niet de lijst van protesteerenden tegen de Mij. (In Het Vad. - als je geen tijd daarvoor hebt laat Hein mij dan alles zenden.)

Over communisme, natuurlijk in hoofdzaak accoord.

Ik hoor dus nog nader over jullie besprekingen: laat Kramers mij ditmaal schrijven, als jij het te druk hebt - of Gans. Zou je Henriette R.H. nu ook niet vragen, of is dat te communistisch?

Ik houd er mee op. Ik ben op het oogenblik vol van die lamentable Forum-kwestie; het is waarachtig of we geen van allen meer kunnen leven zonder zoo'n blad en daarom dus alles slikken moeten, tot de meest ‘anale’ prestaties van Vestdijk! Hartelijke groeten van je

E.

Schrijf mij dus omgaand of Virginia nu niet geplaatst wordt. Dat is eig. alles wat ik weten wil. - Ik zou eig. Vestdijk erg graag ook nu geschreven hebben, maar wacht hiervoor toch maar op jouw antwoord. Hoe meer ik erover nadenk, hoe pijnlijker dit alles mij wordt. En ik ben er zeker van dat Jan dit precies zoo voelt als ik, - wanneer ik alleen voor jou niet meer voldoende ben.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie