E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, 4 juli 1935

Parijs, 4 Juli 1935.

Beste Menno,

Als het protest voor Marsman niets uitricht, zou je dan niet aan alle onderteekenaren van het ding voorstellen om wat bij te dragen voor dat oorspr. plan van je, nl. om die fl. 1000 van elders bijeen te krijgen? Misschien kan je een inschrijving openen in Het Vad.? Of is dat te ‘beleedigend’ voor Marsman? Bijwijze van manifestatie tegen de Mij. lijkt het mij toch wel verantwoord.

Heeft iemand al geantwoord op de m.i. goede stap naar voren die de heer Dominicus in zijn ingez. stuk heeft gedaan? Kunnen ze niet een nieuwe vergadering beleggen? Kan jij er zelf niet een goed stuk aan wijden? Ik wil ook wel wat schrijven erover, maar dan liever in Het Vad. dan in Forum. Is het voor Forum nu niet te laat? - Antwoord even hierop.

Denk je ook nog om die afdrukken van mijn portret (cliché N.R.C.) op beter papier?

En om het lijstje vol te maken; probeer je nog eens dat verhaal te schrijven voor onze bundel? Helman pleegde ijlings een verhaal van 25 blzn., dat door Marsman goed bevonden werd!

Ik krijg nog allerlei ander antwoord, dus verzend dit in haast. Hartelijke groeten van je

E.

Mijn interview heeft 3 Juli in Het Volk gestaan. Graag je opinie over hetzelve! Vind je dat het duidelijk is?

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie