Rotterdamsche Studenten Toneelvereeniging
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 5 juli 1935

5 Juli 1935

Weledelzeergeleerde Heer,

In aansluiting op mijn laatste brief zou ik U willen vragen of U thans kunt mededelen of wij inderdaad Uw Pantserkrant kunnen opvoeren. In dit geval zouden wij, indien U daartoe bereid bent, de zaak het liefst in een persoonlijk onderhoud regelen.

Gaarne enig antwoord van U tegemoetziend verblijf ik

met de meeste hoogachting,

G.W. Huygens

R.S.T. h.t. ab-actis

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie