Briefwisseling Menno ter Braak - Rotterdamsche Studenten Tooneelvereeniging

Rotterdamsche Studenten Tooneelvereeniging
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 4 juni 1935

4 Juni 1935

Weledelzeergeleerde Heer,

Bij deze deel ik U mede, dat de Rott. Stud. Toneelvereniging overweegt, Uw ‘Pantserkrant’ in studie te nemen, daar dit stuk zeer wel voldoet aan de eisen die in het algemeen aan ‘studententoneel’ worden gesteld. De opvoering zou dan plaats moeten vinden op 1 Nov. a.s. ter gelegenheid van de 14e dies natalis van het Rotterd. Stud. Gezelschap.

Zoals U zult begrijpen, kan dit plan slechts doorgaan als het werk vóór genoemde datum nog niet door het beroepstoneel is opgevoerd. Daarom zou ik gaarne enige inlichtingen daaromtrent van U ontvangen, waarbij U tevens Uw voorwaarden gelieve te vermelden.

In afwachting van Uw antwoord teken ik

Hoogachtend,

G.W. Huygens

h.t. ab-actis R.S.T

Willem Buytewechstr. 174c

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie