E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, 17 juli 1935

Parijs, 17 Juli '35.

Beste Menno,

Dank voor je nieuwe lange brief, maar aangezien ik je gisteren schreef en ook onze krijgsplannen elkaar gekruist hebben, kan ik nu korter zijn.

Als Virginia geplaatst wordt, d.w.z. als de roomsche pretenties tot nul gereduceerd zijn, vervalt natuurlijk mijn niet-medewerken. Word jij dan in '36 door Henny vervangen, dan is dat prachtig. Als Vic en Vestdijk het dan voor het zeggen krijgen (wat ik niet aanneem) loopt het misschien later toch weer op keet uit, maar tenslotte: hoe lang zal alles nog duren, en waarom zouden wij op dit ‘later’ vooruitloopen?

Als Vestdijk nu opeens achter je gaat staan in Forum, is dat wschl. omdat hij denkt dat dit nog de minst stomme houding is, met het oog op een voortbestaan van Forum, maar soit, wij zullen het hem als ‘goed punt’ aanrekenen. Als hij na mijn brief niet met mij gebrouilleerd is, wil ik best die beroemde ‘zakelijke’ relaties met hem hebben; dat van vriendschap dan toch geen sprake meer is, blijft zoo, zoowel door zijn gestald-zijn als door mijn brief aan hem. Hij is overigens in deze rekenarij op die 1000 pop vrij stom, want na het schandaal heeft hij meer kans op de volgende fooi als niet-lid dan als lid. Als ik die 1000 pop ooit krijg (laat ons even fantaseeren!) dan zal ik ze aannemen, omdat het onnoodig is dat ze door die heeren aan een ander literator worden geschonken, maar ik zal hen verzoeken het geld meteen te storten voor het een of andere doel dat hun allerminst toelacht: communistisch hospitaal, of de hollandsche antifascistenbond, of wat dan ook. En ik hoop mijn motieven dan ook duidelijk kenbaar te maken, in de bladen.

Het is véél aardiger als jij dat stuk over Rimbaud-Decorte schrijft, dan als ik het doe. Lees Bateau Ivre en De Ruiters over, gebruik gerust mijn argumentatie, door jou geredigeerd en met de dingen eraan toegevoegd die je zelf nog vindt of zeggen wil. Wat doet het ertoe? hoofdzaak is die praatjes te weerleggen van ‘wat stelt de arme intelligente man tegenover déze rijkdom?’ Antwoord: het inzicht dat de rijkdom geen rijkdom is maar (een mengseltje van gegapte en) valsche munt'. - Als het stuk niet in Augustus verschijnt is de aardigheid er af, en het zou werkelijk zeer amusant zijn om die vlaamsche poëziekenners te verneuken.

Ik heb trouwens lust om van mijn kant te protesteeren tegen de drastische gemeenheden die zij doorlaten. Die ‘geschoren gorgel’ en het ‘gepak’ van Walschap's treinreis waren al mooi, maar nu staat in het verhaal van René Berghen, na de beschrijving van hoe die jonge man met die vrouw van 30 ‘drentelde’ (in de terminologie van Jan): ‘ik zag, bezat, dronk Maria Leroux’, wat toch al mooi genoeg is, deze ontstellende onthulling: ‘Zij kwam mij op de sofa vervoegen’. Dat dit een imbeciele vertaling is van ‘Elle venait me rejoindre’ weet alleen een Vlaming, ieder behoorlijk Nederlander die dien jongen teruggebracht ziet tot een werkwoord in de handen van die mevrouw, kan alleen maar blozen van schaamte. Misschien kan je dit ook aan Maurice zeggen. Ik heb ernstig bezwaar tegen dergelijke perverse beschrijvingen! - Als je wilt, en als het kan, zou ik in Augustus deze beide dingen willen behandelen. Maar làter gaat het niet meer.

Kan je in Eibergen dat verhaal niet voor onze bundel maken? Van dien man die bij Iris Zijlinga doodblijft.

Hartelijke groeten, ook onder de gades;

je

E.

P.S. - Ik gun Vestdijk zijn kattenkarakter, al is hij nogal zielig, als ‘kat’. Maar met dat al: ik gun hem toch ook de ontmoeting met een ‘hond’ die hem bij zijn nekvel neemt, vroeger of later. - Die opmerking van Ritter is - in zijn karakter - lang niet onaardig!

Ik vind het vervelend om vooruit te loopen op een beslissing waarvan ik hoop dat Vestd. die zonder eenige nadere aansporing uit zichzelf nemen zal, - maar zoo niet, wil je hem dan als vriend zeggen dat zijn intreden in die Mij volstrekt ontoelaatbaar is vanuit ons standpunt? (dat van den ‘honnête homme’)

Als Marsman wil, stel ik voor: een open brief van mij aan hem over die wraak van de Mij, in Forum. Voel je daar iets voor? En Vic? En Vestdijk?

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie