E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, 27 juli 1935

Parijs, 27 Juli '35.

Beste Menno,

Dank voor je brief. Ik wacht op het rapport na Maandagavond, en ook op dat over het antifascistische deel, voor ik langer antwoord. Bovendien is er een kleine kans dat je me eerstdaags in Den Haag ziet verschijnen; misschien mag ik dan zelfs wel logeeren? Blijf je er nu weer? [Is de vacantie nu al om of heb je nog recht op een ander deel, en ga je dàn naar Italië?]

Bep vraagt of Jan Romein in Holland woont.

Oordeel van Van Crevel doet mij natuurlijk plezier. Maar nu ik hier zit, d.w.z. buiten het holl. kader, kan ik dat boek van me over Coster bepaald niet meer uitstaan. Wat een heibel om NIX! Ik zag De Stem ook in, van een dikke gewichtigdoenerij, ongeveer op iedere blzij. En wat heeft Dirk zijn stijl veranderd, hij toornt waarachtig over de dikke woorden van anderen (Bordewijk)! In ieder geval waren mijn lesjes aan hem zelf welbesteed; dàt is misschien het groote succes van de Uren - Coster vóór en na de Uren! onderwerp voor Garmt Stuiveling, statistisch geanalyseerd.

Délice d'E. zal je aardig bezighouden. Over je roman hoor ik nader. J.v.N. is alweer weg.

Ik heb hoofdpijn en weet niets meer van me te geven. O ja, toch: J.v.N. zei me dat Zijlstra al aan Toussaint van Boelaere verteld had dat Virginia niet in Forum verschijnen zou. Wat is hij er haastig bij om de oorlogscommentaren door te geven! Maar hoe dan ook, misschien is dit berichtje van belang voor je, in verband met de houding van Z. op Maandagavond. Ik zou, als ik jou was, ditmaal nu maar niet schromen om me ‘in slecht humeur’ te laten zien, als het gelul en geschipper weer goed aan de orde komt. Houd je mordicus aan het eene principe waarom de samenwerking met al die roomsche klungeltjes mogelijk werd: volstrekt onafhankelijke redacties. Als dàt niet meer mogelijk is, is Forum het ook niet! [Zin à la Greshoff, maar toch 100% juist.] En als de anderen dat niet begrijpen, tant pis, laten ze dan zelf iets beginnen, maar zonder ons.

Sterkte, en tot spoedig! Hartelijke groeten, ook aan Ant, van je

E.

Laat je, als Zijlstra joù in de steek laat, vooral ook niet weerhouden door allerlei sentimenteele en rechtschapen bedenksels; tenslotte is hij ook niets dan een zakenman, dus eventueel heel goed te vervangen door Querido bijv., die je met grijpvingers omarmen zal! Misschien is dit heel gemeen van me, maar ik heb werkelijk geen snars fiducie in de òngemeenheid van al die heeren cultuurverkoopers.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie