E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [7 oktober 1935]

Parijs, Maandag.

Beste Menno,

Ingesloten mijn 6 blzn. Blocnote. Dat wordt dus ± 12 (of 13?), met wat er is blijven liggen van de vorige keer. Heb je daar die noot over ‘Mussolini ha sempre ragione’ nog bijgezet? Zoo niet, laat die dan hier achteraan zetten; zelfs achter de noot over Abessynië. - Misschien vervalt de noot over Mussolini-Matteotti, ik heb die nl. op mijn proef van Kristal geschreven (maar heb alle reden aan te nemen dat die niet gezet werd). Ik heb er Emmy van Lokhorst naar gevraagd; maar ik zend je dit vast omdat je misschien tijdig plaats moet maken.

Wschl. is dit mijn laatste bijdrage, niet? De notities over het Congres houd ik dan maar binnen; het is nog tijd genoeg die voor Gr. Ned. te schrijven als Jan daar werkelijk orde in brengen kan. Ik vraag daar dan een ‘eigen rubriek’.

Ik hoop dat je mijn blocnotes nu compleet in Forum kunt krijgen. Een van de grootere stukken van Vestdijk kan misschien nu al naar Gr. Ned. worden overgemaakt; hij heeft heel Forum volgedirkt, terwijl ik, na 6 maanden totaal zwijgen, deze stukjes instuur (de vorige portie en dit).

Kan je beter uit als je van een van mijn notities een panopticum maakt, doe dat dan: bv. de 2 blzn. over het mensch de Canter. Zet er zelf maar een titel boven, bv. de Hollandse kritika (!); liefst iets aardigers. Maar de slotnoot over Abessynië moet je bepaald in het November-nr. zetten, anders wordt dat heelemaal mosterd na de maaltijd. - Het kan zijn dat Vic tegen deze bezending is, begin dus met Vestdijk!

Ik ben erg benieuwd naar de verdere verwikkelingen. Houd je me op de hoogte? Por Jan vooral aan, dat hij nu werkt aan dat plan! Ik schreef hem ook hierover.

Hartelijk je

E.

P.S. - Zend mij drukproeven van de heele blocnote-groep voor November.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie