E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [11 december 1935]

Parijs, Woensdag.

Beste Menno,

Ik lees met steeds meer genoegen - ook waar ik het niet met hem ‘eens’ ben - der Stirner. Het heele positieve negativisme van Nietzsche, alles wat beslist en overtuigd afbreken is van oude, en meest ‘religieuze’, waarheden, is hier al compleet in. Alleen is Nietzsche veel grooter schrijver, veel boeiender en veelzijdiger, maar ook, helaas... religieuzer. En dat is waarom Gide hem zoo groot en Stirner zoo plat vindt. En waar ik Gide afval.

Maar de tijd in aanmerking genomen: na Hegel en tusschen Marx en Feuerbach, moet deze Stirner een zeer koppig en moedig man geweest zijn, inderdaad ‘een vent’.

Je brief ben ik kwijtgeraakt, in de autobus of zoo. Maar ik weet nog wel wat erin staat. Huizinga is fraai. Wat je waardeering voor mijn Vestdijk stuk betreft, - V. zelf is er zeer tevreden over, met uitzondering, geloof ik, van mijn opinie over zijn Bruine Vriend, - ik kan die nog allerminst deelen. Alleen stukken ervan zijn voor mij goed. En de manier van schrijven is eig. overal beroerd.

Die rel van De Beul is prachtig! die dominee!... [Goebbels + Calvijn, de uiterste laagheid.] En dat je tegenover dit gedaas nog een stuk verdedigen moet dat ongetwijfeld een lor is. De politiek brengt iemand ver van honk.

Bep vraagt of je Uit het leven van een Denkende Vrouw bezit van Carry van Bruggen (ps. Justine Abbing)? Zij zou het graag lezen, in verband ook met haar stuk over mevr. Romein.

Claartje is dus door de N.S.B.-kwaal van haar ex-gemaal aangetast. Arm kind. Als men nazi-Duitschland weergeeft moet men dat dus anders doen dan als ‘moord en sadisme’; dat is héél onjuist en ongepast! Het spijt mij altijd, als ik zulke dingen lees, dat ik den schrijver niet even ergens spreken kan. - Het stuk van Blijstra is ook krankjorem; daar heb je nu de Hollander die denkt on-hollandsch geworden te zijn, die leutert met dit ‘begrip’.

Stuur mij over eenigen tijd, als je deze boeken hebt: Sprokkelingen van Van G. Stort (dat lijkt mij een heerlijk boek voor jou om te bespreken, het kan een van je beste stukken worden!), verder de nieuwe roman van Last: Een Huis zonder Vensters of zoo; en als je ze bezit, Baanbrekertjes, verzen van Van Hattum (ik ben erg benieuwd naar zijn berijmde brief aan mevr. H. Roland Holst).

Het stuk van Stuiveling over mij was koel - overzichtelijk, maar als zoodanig voortreffelijk. Ik màg dezen Stuiveling wel in zijn geschrijf.

Frans Coenen is steeds bezig te saboteeren in Gr. Ned. en werkt nu al Jan en Vestdijk op de zenuwen. Dat zal V. je wel vertellen als je hem ziet. Het is heel erg met deze seniele stiekemerd ‘couvert de femmes’.

Larbaud schijnt zwaar ziek te zijn, bijna geheel verlamd, en afgeschreven. Ik denk er voortdurend aan en vind het beroerd. Ook dat ik het niet nòg erger vind.

Schrijf me nog even uit welk blad dat stuk van Stuiveling komt. Ik stuur je het moois uit het Crit.-Bull. terug. Bespreek je Guilloux nog voor de krant, of doet Jan het nu? Stuur je me het stuk?

Kan je een stuk van me plaatsen, in Het Vad., over Napoleon en de schrijvers van zijn tijd (naar aanl. van een boek van John Charpentier), of heeft Jan dat al gedaan? Als je het plaatsen kunt zou mij dat groot plezier doen. Het is zoowat 6 blzn. ms. - Kan je me misschien ook het adres opgeven van Stuiveling? Ik wil hem een briefje schrijven.

Bep vindt dat er alleraardigste stukken staan in mevr. Romein. ‘Haar eenige gebrek’, zegt ze, ‘is Holland’. Op dit gebied had ik een uitvoerige correspondentie met Van Leeuwen, die ook zeer onthullend was. Tusschen haakjes, stuur hem vooràl je stuk over De Kleine Zielen, opdat hij daaruit leeren kan! Hij begrijpt nog altijd niet waarom Couperus nu de grootste romancier van Holland moet worden genoemd. Ook Bloem heeft een tik van de molen beet, d.w.z. van het opgaan in Top Naeff en dgl.; ik heb lust een nieuw stuk aan deze kwestie te wijden, maar waar? Gr. Ned. is voorloopig toch het ware niet, dat staat vast. En bovendien...

Graag ook Herhalingsoefeningen van Vic te leen. Je krijgt alles keurig terug. Als je Carry niet hebt, bel dan Mayer op en vraag of het duur is. Zoo niet, laat hij het mij dan bezorgen.

Dank en hartelijke groeten van ons 2, je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie