van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 9 december 1935

Arnhem, 9-12-35.

Den Heer Dr. M. ter Braak

Pomonaplein 2

Den Haag.

Zeer geachte Heer ter Braak,

Naar aanleiding van Uw bespreking van Huizinga's werk ‘IN DE SCHADUWEN VAN MORGEN’, is de gedachte bij mij opgekomen of U niet een werk voor ons zoudt willen schrijven over de huidige cultuurproblemen, waarin U Uw mening daarover eens uiteenzet.

Ik heb daarbij gedacht aan onze ‘Kleine Bibliotheek van hedendaagse Cultuurleven’, waarin een dergelijk principieel werkje nog ontbreekt, welke leemte ik zeer gaarne door U aangevuld zou zien.

Mag ik eens van U horen hoe U hierover in principe denkt? Mocht U reeds met een dergelijk werk bezig zijn en daarvoor ook maar enige afspraken met een collega hebben gemaakt, dan wilt U mijn vraag wel als niet gedaan beschouwen.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,

van Loghum Slaterus'

Uitgevers-Maatschappij N.V.

J.L. van tricht

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie