van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 6 december 1935

Arnhem, 6-12-35.

Aan de Heren Anton van Duinkerken, Amsterdam; G. Knuvelder, Eindhoven; Mr. R. Houwink, Zeist; Dr.W. Verkade, Utrecht; Dr.P.J. Bouman, Middelburg; Dr. M. ter Braak, Den Haag; Dr. Hk. Brugmans, Amsterdam; A.M. Brouwer, Praesis Volkseenheid-Commissie te Amsterdam.

Mijne Heren,

Op verzoek van Dr. N.A. Donkersloot (Anthonie Donker) verwijzen wij U naar een artikel van zijn hand in het Decembernummer van het ‘Critisch Bulletin’ (bladz.337; ‘De Stem’ bladz. 1249) naar aanleiding van het boek van Prof. J. Huizinga, ‘In de schaduwen van Morgen’, ter overweging van de mogelijkheid van een initiatief door één of meer van U te nemen, om door overleg, onderling en met Prof. Huizinga, een gemeenschappelijke actie der voornaamste geestesrichtingen in ons land voor te bereiden tot intensievere verdediging van de in Huizinga's boek aangewezen, bedreigde cultuurbelangen.

Met de meeste hoogachting,

van Loghum Slaterus'

Uitgevers-Maatschappij N.V.

J.L. van Tricht

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie