van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 30 augustus 1935

Arnhem, 30-8-35.

Den Heer Dr. M. ter Braak

p/a Red. Het Vaderland

Den Haag

Zeer geachte Heer ter Braak,

Volgens afspraak meld ik U even dat wij onzerzijds geen bezwaar meer hebben tegen het bekend worden van de identiteit van George R. Preedy en Marjorie Bowen. Tot mijn schrik zie ik nl. in een bespreking in de Prov. Overijss. en Zwolse Crt. dat men het geheim doorgrond heeft.

Met beleefde groeten

Hoogachtend,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie