van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 12 juni 1935

Arnhem, 12-6-35.

Den Heer Dr. M. ter Braak

p/a Red. Het Vaderland

Den Haag

Zeer geachte Heer ter Braak,

Uit Engeland bericht men mij, dat inderdaad George R. Preedy een pseudoniem is waaronder Mrs. Campbell verschillende romans heeft geschreven, terwijl ze vroeger onder de naam van Marjorie Bowen schreef. Het lijkt mij voorlopig beter om het publiek hiervan onkundig te laten, op de in mijn vorige brief reeds uiteengezette gronden. U wilt dus deze mededeling wel als vertrouwelijk beschouwen. Wanneer het publiek gelegenheid heeft gehad zijn houding t.o.v. ‘De Koers van het Leven’ te bepalen, is er natuurlijk geen bezwaar tegen dat de identiteit van beide pseudoniemen bekend wordt. Ik zal U dan echter tijdig waarschuwen zodat U, indien U dat wenselijk vindt, het ook in Uw blad kunt vermelden.

Ik was zeer ingenomen met Uw critiek; het is altijd prettig wanneer men zijn eigen oordeel bevestigd ziet door ter-zake-kundigen.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,

van Loghum Slaterus'

Uitgevers-Maatschappij N.V.

J.L. van Tricht

P.S. Erg benieuwd ben ik ook naar Uw oordeel over ‘Kunstzij’, waarvan ik de zwakheden natuurlijk wel zie; ik meende echter daarover te moeten heenstappen terwille van de goede kwaliteiten, vooral bij iemand, die nog nooit geschreven had.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie