van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 7 juni 1935

Arnhem, 7-6-35.

Den Heer Dr. Menno ter Braak

p/a Red. Het Vaderland

Den Haag

Zeer geachte Heer ter Braak,

Gaarne zou ik nog even terugkomen op ons telefoongesprek inzake ‘De Koers van het Leven’. In strikt vertrouwen wil ik U nl. gaarne mededelen - hetgeen ik door de telefoon moeilijk doen kon - dat ik in een der Engelse recensies de veronderstelling heb geopperd gezien, dat George R. Preedy een ander pseudoniem zou zijn voor dezelfde schrijfster, die zich achter het pseudoniem Marjorie Bowen verschuilt. Ik heb in Engeland geïnformeerd of dit juist is omdat wij alleen in dat geval kunnen overwegen in hoeverre wij daaraan verdere ruchtbaarheid zullen geven, wat natuurlijk, zolang het niet bevestigd is, ongewenst zou zijn.

Zodra ik antwoord uit Engeland heb ontvangen, zal ik U daarvan op de hoogte brengen.

Met beleefde groeten en hoogachting

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie