van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 28 december 1934

Arnhem, 28-12-34.

Den Heer Dr. Menno ter Braak

p/a Red. Het Vaderland

Den Haag

Zeer geachte Heer ter Braak,

Tot mijn spijt moet ik U melden, dat ik toch geen succes verwacht van een vertaling van ‘La Tragédie de la Jeunesse’. Ongetwijfeld is het een belangrijk werkje maar er zijn te veel belemmerende factoren om een Hollandse uitgave m.i. een kans te geven: er bestaat reeds het werkje van Fischer ‘Jugend in Not’ (een vertaling kwam bij Querido), dat wel een andere strekking heeft maar toch ook veel verwantschap met Noth's boek. Het succes van de Ned. vertaling schijnt niet zeer groot te zijn geweest; onze eigen ervaring met de vertaling van Matzke's boekje, dat een veel ruimere strekking had, is ongeveer dezelfde; bovendien is het tamelijk omvangrijk, zodat het vrij duur zou moeten worden, terwijl het m.i. ook wel gehandicapt wordt door de lange zinnen. Misschien dat dit in het Frans nog meer opvalt dan in het oorspronkelijk het geval zou zijn.

Dit alles tezamen brengt mij tot de conclusie, dat een vertaling te riskant zou zijn. Misschien dat Querido er voor voelt.

Met vriendelijke groeten en hoogachting

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie