Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Den Haag, 18 december 1934

18 Dec. '34

Zeer geachte Heer van Tricht

Mijn bespreking in Het Vad. wordt U heden gezonden. Ik kon niet zeer uitvoerig zijn, omdat het artikel eigenlijk over een ander onderwerp liep. Maar mocht het U bij de uitgave van dienst kunnen zijn, dan wil ik met pleizier, en zonder verdere kosten Uwerzijds, een inleidend woord schrijven ter aanbeveling!

De eischen van den heer Noth zullen zeker niet overdreven zijn. In ieder geval zal ik hem na Uw beslissing adviseren, zoo die gunstig mocht uitvallen. Mij lijkt overigens het risico niet zoo enorm groot!

De heer Noth schreef mij nog eens, dat hij voor de Ned. uitgave gaarne een slothoofdstuk over 30 juni e.v. schrijven zal.

m.v.gr. en hoogachting

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie