van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Arnhem, 17 december 1934

Arnhem, 17-12-34.

Den Heer Dr. Menno ter Braak

p/a Red. Het Vaderland

Den Haag

Zeer geachte Heer ter Braak,

Het boek van Noth ontving ik in dank. Ik had nog geen gelegenheid het anders dan vluchtig in te zien, zodat ik mij nog geen oordeel heb kunnen vormen. Wel ben ik zover dat de Nederlandse uitgave een riskante onderneming zal zijn. Zoudt U mij, om een beslissing te vergemakkelijken, Uw bespreking uit Het Vaderland willen toezenden? Bij voorbaat dank.

Het is inderdaad zo, dat de antwoorden van de enquête kwalitatief niet zijn meegevallen maar ze leveren interessant psychologisch materiaal met betrekking tot de schrijvers!

Met vriendelijke groeten en hoogachting

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie