Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 18 december 1934

den Haag, 18 Dec. '34

 

Beste Jan,

Dank voor je uitvoerig levensbericht! Het is nog erg druk, maar iets minder, gelukkig. Ant is weer geheel hersteld, wat die pijnen precies geweest zijn, bleef in de hand van den Heere.

Ik werk aan de compositie van het Folemprise-boek. Een lastige taak.

Wat ‘landjonker’ betreft, ik kan het zeker gebruiken, en wil het ook met liefde gebruiken, maar dan moet je me even de kans laten. Het is nog altijd razend lastig zooveel copie in zoo weinig ruimte te stoppen. Misschien was het nog beter, met het oog op de ruimte, als je ons poëzie of een korter stuk proza zond, en dit in Gr. Ned. zette. Maar neem er vooral nota van, dat het ons niet zwaar op de maag ligt. Alleen die ruimte, die ruimte!

Hein is zoo gelukkig met zijn blad, dat ik haast niet durf te zeggen, dat dit èn G. Winckel èn Cr. Bull. èn Ned. Bibl. wel rijkelijk veel zijn in zoo'n klein land. Ik zeg het hem ook niet. Misschien maakt hij er iets heel aparts van.

Je bericht over Everard roerde mij toch. Zou hij mager zijn geworden?

Ik las vandaag de ‘Domme Jongen’ van A.v. S. Ben geheel bekoord door deze magische manier om wijsheid te vertellen. Een weer geheel nieuwe v.S.! Ik schrijf er voor Zondag over in de krant. Dit boek is het boeiendste dat ik ooit van v.S. las! Ik zal allerlei voortijdige oordeelen over hem moeten herzien.

Nu ik toch v. Schendel noem dadelijk nog dit. Klaus Mann's ‘Sammlung’ staat financieel slecht en de uitgeslapen Em. Querido blijft platonisch. Nu loopt de goede zoon van Thomas zich de beenen uit het lijf om wat geld bij elkaar te krijgen van bankiers en andere rijkaards. Om bij die heeren geen nul op het request te krijgen, zoekt hij eenige gezaghebbende Nederl. schrijvers, die hem aanbevelen en zijn tijdschrift van cultureel belang vinden (van Gide, Huxley en Mann H., die ‘patroons’ zijn, hebben bankiers zelden gehoord). Henriette Roland Holst gaf hem toestemming haar naam te gebruiken, Huizinga niet, omdat hij langzamerhand de verpersoonlijkte lafheid wordt. Nu dacht ik aan v. Schendel. Ik weet, dat hij volkomen onpolitiek is; maar het gaat hier alleen om een cultureel tijdschrift, zijn naam komt niet in de kranten, hij steunt alleen een cultuurcentrum. Je weet, dat ik op Klausje wel iets tegen heb, maar zijn strijd voor dit blad apprecieer ik hoogelijk.

Wil jij v. Schendel eens polsen? Ik zal het hem heusch niet kwalijk nemen als hij weigert, gezien zijn ‘teruggetrokkenheid’, maar ik vond hem bij ontmoeting zoo absoluut vrij van alle litteraire bij-overwegingen, dat ik het toch niet nalaten wilde hem te vragen.

Bij voorbaat veel heil in Saarbruggen. En graag nog even omgaand bericht over bovenstaand.

hart.gr. ook van Ant en voor Aty

geheel jullie

Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie