E. du Perron en E. du Perron-de Roos
aan
Menno ter Braak

[18 december 1934]

Beste Menno,

Niets uit de stukken van Ducroo die nu bij je zijn heeft in Gr. Ned. gestaan. De keuze is dus groot! Als je er in Jan. en Febr. twee goede stukken van kunt plaatsen, doe je mij meer dan plezier, omdat ik ook nog het overtypen moet betalen van het heele slot; anders kan ik het toch niet goed omwerken. Ik heb 2 hfdstn. aan J.v. Nijlen gestuurd voor de tikjuffrouw en heb nu alweer 3 hfdstn. klaar. Nog 4 hfdstn. en het is afgeloopen. Ik hoop ± 10 Jan. klaar te zijn en dan een week bij Greshoff in Brussel te logeeren (voor het uitblazen). Ik ben nu weer wat beter, maar voel me toch verre van kwiek.

Je stukje tegen Anthonie was best. Stuur me de verdere heibel, als die komt! Je slotbeschouwing over de enquête was ook heel knap en handig. Jammer alleen dat het citaat van Nietzsche wegblijft, want het is niet wat je nu zegt, het is veel geestiger, ofschoon wel to the same effect. Als je het niet in de krant kunt terugvinden, misschien kan je dan uit N. zelf iets voor me vinden; je zult hier misschien wel een krats bij hebben gezet?

Bep zal hieronder antwoorden over de dialoog.

Wat je over Jany schrijft is voor mij ook heel waar; ik ben het tot in ieder onderdeel met je hierover eens.

Ik eindig nu vanwege de besogne. Denk je erom dat je me panopticum en andere proeven van Forum haast omgaand laat zenden, met het oog op de 2 dagen extra die de post er nu over doet? er is hier maar één lichting per dag. - Ik zie ook met spanning uit naar je stuk over Engelman-Nijhoff. Hier komt Bep. Hart. groeten, ook voor Ant, aan wie veel dank voor het zoekwerk, van je

E.

Lieve Menno,

Hartelijk dank voor de spoedige komst van Eva. Indruk van die dialoog met voorbehoud, omdat je zeker gelijk hebt dat het er in het geheel anders zal uitzien. Ik had het gevoel dat er sinds de Politicus niets nieuws in stond, en eigenlijk niet eens sinds dat geniaaale stuk van je in de Stem, althans het embryo ervan! En dan gaf m.i. de dialoog dit niet-nieuwe in een erg verwaterde vorm. Maar nog eens, ik kan me voorstellen dat het als schakel een heel ander effect maakt.

Ik heb me krom gelachen over de lezersprijsvraag, vooral met die climax, de grootste krant van den Haag en het blad van de Lang waardig: een prijs van vìjf gulden! En hoe moet dat nu? Een boek kost altijd fl. 4.90; krijgen ze dan het overschot in postzegels of reserveert de L. zich dat voor de verzendkosten - of voor zijn eigen spaarvarken... Ik begin overigens te merken dat je positie daar je in staat stelt de menschen op alleraangenaamste wijze te pesten; getuige het bedekte protest van Anthonie en vele andere uitingen.

Wil je ons bij gelegenheid niet eens sturen wat je over Sophie Blank gezegd hebt? Ik wil het boek trouwens ook lezen. Wat we allemaal schijnen te moeten lezen (zegsman o.a. Noth), is Robert Musil (Oostenrijker van plmn 50 jaar) Der Man ohne Eigenschaften. Maar het is zoo dik als Der Zauberberg.

Was jij het die een Dr. August de Stercke of Sterke kende (of misschien niet August), die ervoor doorgaat de eenige intelligente psycho-analyticus van Holland te zijn? Is hij werkelijk intelligent? En heeft hij voor leeken leesbare dingen geschreven? En het is toch niet dezelfde psychiater die Lautréamont vertaald heeft?

Het eerst hoofdstuk van Eva valt me èrg mee - als je tenminste erin aanneemt dat David en zij vijftien zijn in plaats van achttien, vind ik het erg aardig en ondanks de stippeltjes en het woorden te veel goed geschreven. Maar de rest van het boek toch wel erg hysterisch en broeierig. Dag, hart. gr. aan Ant, je Bep

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie