Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Sestri Levante, 29 augustus 1935

Sestri Levante 29 Aug. '35

Beste Eddy

Dank voor je brief. Ik heb weinig gelegenheid gehad om terug te schrijven, gegeven mijn voornemen om zooveel mogelijk in de zon te liggen (die er overigens niet altijd geweest is, helaas; maar dan waren de Greshoffs er nog). Verder ben ik werkelijk uitgerust en ook al ‘met de beste voornemens’ bezield. Zelfs klom ik op de scheeve toren van Pisa en morgen hopen wij naar Venetië te gaan.

Wij rekenen er dus op, dat je in September bij ons logeert. Er is het noodige te bespreken. Er zal n.l. stellig weer gedonder komen, als Jan en ik voor den dag komen met het plan (strikt geheim!) om Forum en Gr. Ned. te combineeren, hetzij van Vic, hetzij van Coenen; op welke manier weet ik nog niet, maar dat er weer iets loskomt, lijkt mij wel zeker. Overigens lijkt mij het plan op zichzelf de beste mogelijkheid, die zich op dit oogenblik voordoet. Maar de Vlamingen moeten eerst nog antwoorden. Vermoedelijk zullen zij door den aanblik van Virginia op pag. 1 van de Sept. aflevering wel verlamd worden in hun katholieke zenuwen. Met het oog op je bijdragen is het dus wenschelijk, dat ook jij zoo spoedig mogelijk zekerheid hebt; want als Forum onverhoopt toch mocht sneuvelen, moet ik in drie nummers alle aangenomen en gezette copij afwerken, en dat is nog heel wat. Panopticum en blocnote kan ik natuurlijk in alle omstandigheden verwerken; maar als de combinatie niet mocht doorgaan, is er voor lange stukken gevaar. Ik zou dan wel probeeren een ietwat schilderachtig slotnummer te maken en daarvoor ook jouw assistentie inroepen; maar de Gr.-Ned.-kans is meer waard, voorloopig.

Hoe staat het met jullie Parijsche brieven? Ik maak me daarover eenigszins ongerust, omdat er in zoolang niets is gekomen en al te lang zwijgen het gebied onveilig maakt t.o.v. de Lang. Kun je, zoo noodig, Antonini niet laten invallen? Als er maar iets komt, dat is de hoofdzaak. De Lang krijgt anders de indruk, dat hij op deze post kan bezuinigen, en daarvan hebben jullie later niets dan last. Maar als Antonini mocht invallen, moet jij toch de getypte copie opzenden, zoolang ik niet terug ben in den Haag, want Hein is, geloof ik, nog ziek en Polak Daniëls moet in ieder geval buiten zulke tijdelijke gedaanteverwisselingen worden gehouden.

Délice d'Eleuthère heeft mij als geheel niet zoo voldaan als de dialoog. Er zit iets weifelends in, naast veel goede stukken, alsof deze ‘klerk’ toch niet recht zijn plaats kan vinden. En het slot wordt mij niet helder. Maar b.v. het stuk over het museum is uitstekend.

7 Sept. zijn we waarschijnlijk weer in den Haag. Tot dien datum in Venetië en Ravenna, zonder vast adres.

Hart. gr. van ons beiden en voor Bep

Een hart. hand van je

Menno

Er zijn foto's gemaakt, waarvan ik je copieën zal toesturen.

Zelfs heel aardige zijn er bij! Twee gaan hier al bij.

Gisteren met v. Schendel over Het Land van Herkomst gepraat. Hij vindt De Smalle Mens veel beter, zegt hij, afgezien van de Indische stukken.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie