J. Huizinga
aan
Menno ter Braak

Leiden, 6 december 1935

Leiden, 6. XII. '35

 

W.M.

Maak je toch niet zoo druk, en word niet zoo boos! Terwijl je zelf begrijpt, dat ik het niet bedoel, zooals je het interpreteert! Voor zoo'n uitval als deze is je tijd toch te kostbaar.

Inmiddels heb ik, daar meer menschen die tirade niet bleken te hebben begrepen, al een week geleden in den vierden druk die noot al weer vervangen door een motiveering. Ik heb namelijk wèl wat ter verdediging aan te voeren, en kon wèrkelijk niet begrijpen, hoe je de dingen zóo slecht kondt lezen.

Tot ziens,

je J. Huizinga

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie