E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Parijs, [22 januari 1936]

Parijs, Woensdag.

Beste Menno,

Gisteravond sprak ik Jan, die o.a. vertelde van je conflict met zwager Victor en mij (òns, want Bep genoot er ook zeer van!) den brief liet zien dien je hem erover schreef. Als Varangot je portret nog eens maakt, kan hij je nu alleen nog maar een wederdienst bewijzen! Jan vond je ‘wel hard’, heeft eig. weer medelijden met Varangot, enz. - ik heb toen met veel pertinentheid jouw inzichten verdedigd, en gegeven dat èn Bep èn Atie om de minuut verzuchtten dat ze je volkomen begrijpen konden, raakte de goede Jan al gauw heel zijn overtuiging kwijt (die toch al niet enorm was). Enfin, de brief heeft ons allen - ook Jan, bleek achteraf - toch zeer gesticht en Jan zal hem dan ook werkelijk maar naar het ‘model’ sturen. Ik hoop nog (ten onrechte waarschijnlijk) dat het hem goed kan doen. Maar als het werkelijk een manco aan hormonen is... wat wil je dan uitwerken met analytisch proza?

Dank verder voor je stuk over Kalff en het andere (roomsche). Ik zou dat boek van Kalff wel willen inzien. Kan je het me niet zenden?

Over een tijdje kan ik je een Multatuli zenden, uniform met de deeltjes van de brieven die je hebt, dwz. ‘kop’-uitgave. Maar aangezien er een heel gegoochel aan vooraf is gegaan, moet je ze over laten inbinden, d.w.z. ‘emboiteeren’ (ik weet niet hoe de hollandsche vakterm daarvoor is), d.w.z. de kaftjes zijn er, en het bindwerk van de boeken is gedaan, maar je moet de boeken in de kaftjes laten vastmaken, want ze liggen er los in! Hoe dit zoo gekomen is kan ik je niet uitleggen; er komt een flesch Tercinol (gorgeldrank) bij te pas, dus het zou een lang verhaal worden. Een paar deeltjes zijn groenachtig bevlekt, maar toch niet erg, want het vocht vervliegt en de ramp is al 4 jaren oud. Kortom, het heeft 4 jaar geduurd voor ik een nieuwe uitgave vond - exemplaar bedoel ik - om de overgoten deeltjes te vervangen. In ieder geval is deze uitgave (zelfs mijn oude ex.) véél beter dan de Garmond-editie die je thuis hebt.

Mettertijd zou ik graag die Meredith van je terugkoopen. Maar niet voor niets terugkrijgen, dat vind ik geen manier. Het is al mooi genoeg dat ik je op kosten jaag voor Chiaro - die zeer getroffen was en die het ook werkelijk noodig heeft; ik leef op het oogenblik op Bep als Varangot op Truida, dus stil... stil... passons à petits pas.

Schiet je op met Romein? Als een van de heeren door Rivet of Langevin moet worden uitgenoodigd, laat dat dan tijdig weten. Zeg mij ook wanneer ik Kernkamp moet vragen, want dat moet op het ‘psychologische oogenblik’, niet?

En laat wat van je hooren. Veel hartelijks, ook onder de gades (woord van Slauerhoff), een hand van

je

E.

P.S. Jan Engelman heeft in den huize Binnendijk verkondigd dat Ducroo uitstekende treinlectuur is. Dit is via de bij-mevrouw-Binnendijk-ex-Van-Krimpen en haar zuster Atie tot mij doorgedrongen. De opmerking lijkt me zeer psychologisch... voor Engelman.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie