E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Tjitjoeroeg, 31 januari 1937

Tjitjoeroeg, 31 Jan. '37.

Beste Menno,

Ik schrijf je dezen brief niet particulier, maar als lid van Waakzaamheid aan bestuurslid van die vereeniging, met verzoek wat ik je hier zeg door te geven aan het verdere bestuur.

De infame, volslagen fascistische methodes waarmee men in Sovjet-Rusland doorgaat alle z.g. trotskyisten op te ruimen, geeft mij voldoende reden, meen ik, om dit te zeggen: òf alle stalinistische z.g. communisten moeten uit Waakzaamheid verwijderd worden, òf wij werken daar samen met lieden die accoord gaan met procédés, even bloedig en gemeen als die van het Rijksdagproces met voorafgaande brand. Het is ‘begrijpelijk’ misschien, dat de tyran Stalin zijn vijanden met alle middelen opruimt, maar bij lieden die deze middelen niet openlijk desavoueeren voel ik mij als ‘intellectueel tegen de dictatuur’ al te slecht op mijn plaats. Ik voel mij verplicht te avoueeren dat ik de stalinistische middelen vind: even afschuwelijk en verachtelijk als welke schanddaad van het fascisme dan ook. Ergo: als er geen reorganisatie plaats heeft tot zuivering van Waakzaamheid, dien ik bij dezen mijn ontslag in als lid.

Je zou mij plezier doen in dat geval even mijn uittreden in Het Vaderland te vermelden, met bijvoeging van mijn redenen. - Geloof mij, met hartelijke groeten,

steeds je

E.

P.S. Het is geen ‘angst voor het communisme’ dat mij dezen brief ingeeft: ik heb meermalen getoond dat ik van deze specifiek-burgerlijke ziekte vrij ben, het is afschuw en totale verwerping van het z.g. communisme van Stalin c.s. Als Spanje stalinistisch zou worden, kan het mij ook niets meer schelen wèlke bandietenbende in dat land de baas wordt.

B.M.

- Kan je me bezorgen: het stuk dat in de N.R.C. gestaan moet hebben over Blocnote klein formaat? Van Vic? Ik zag tot dusver niets daarover dan jouw stuk in Het Vad. en dan wat snertstukjes in een paar regels in holl. bibliographieën en zoo. Graag dus dit stuk, schrijf er even om aan Vic, maar laat het eerst naar jou sturen, anders vergeet hij het toch.

Dank.

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie