Menno ter Braak
aan
E. du Perron

[27 maart 1937]

Beste Eddy

In groote haast een kort briefje. Zoo juist is bij mij geweest Gans, de broer van onzen Gans, die nu bij Becht is en met zijn Vondeluitgave geweldig succes boekte. Hij wil nu een Multatuli uitgave maken; daarvoor adviseerde ik hem jou te vragen, waarvoor hij alles voelt, mits ik er een inleiding bij schrijf (of ev. Stuiveling, als ik geen tijd heb; voor de objektiviteit moeten het er twee zijn). Hij liet mij doorschemeren, dat voor de bewerking 2 jaar kan worden uitgetrokken, en voor den bewerker alleen ca. ƒ 2000. Voel je er in beginsel voor? Het moet een standaarduitgave worden, met noten, tekstcritisch, maar geen geleerden-editie.

Van de brief van Multatuli aan Duymaer v. Twist, dien ik opgevischt heb, maak ik dezer dagen afschrift, dat ik je zend. Maar antwoord omgaand op dit idee. Voorloopig strikt onder de roos!

in vliegende haast je

Menno

Over al het andere nader.

Becht is door en door soliede, deze Gans zeer geschikt.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie