E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bandoeng, 28 december 1938

Bandoeng, 28 Dec. '38.

B.M.

Hierbij wat scheursels over het geval Z. Ik had alles al smakelijk geordend (ingeplakt) in een compleet nr. K. en O., dat ik je per luchtpost zenden wou, maar Bep ontdekte dat de luchtpost ƒ 1.06 voor deze zending zou vragen! Hoe ik je het vorige nr. zond weet ik niet meer! Heb je daar geweldig strafport voor moeten betalen? Het schijnt dat de luchtpost geen onderscheid tusschen brief en drukwerk maakt.

Z. heeft (nog) niet geantwoord op je stuk. Wel is in een ennesbejers-gratis-blad hier in Bandoeng, onder red. van een schoonzoon van Z., genaamd Brinkman, en een correspondent, genaamd Van der Pant, schrijver van een wèl pornografischen roman: Gigolo (!), een stroom vuil over de red. van K. en O. losgelaten, genre N.S.B.-proza. Op raad van D.D. - die zei ‘laat deze gelegenheid tot reclame niet voorbijgaan, je hebt recht op 8 kolom - 2 × de lengte van den aanval - en je pest ze daar enorm mee!’ - hebben Koch en ik een antwoord namens de red. van K. en O. opgesteld, dat we ze morgen of overmorgen zenden zullen, zònder deurwaarder, tenzij dat moet.

Ik stuur je die kranten, maar per gewone post!

Er is op 't oogenblik hier een razzia onder de pederasten gaande, waar je beroerd van wordt. Arrestaties tot in ‘de hoogste kringen’ (ambtenaren) en al één zelfmoord (een onderwijzer hier in Bandoeng). Het is een beetje naar, ofschoon in dit geval - meer dan gewetenlooze kinderverleiding met foto's en adressen! - moeilijk te laken. Dit is nu die gezonde indische samenleving onder de ‘sterke zon’ van Zentgraaff. Overigens: Vestdijk wordt door die ploerten van Het Licht (dat N.S.B.-blaadje) voor de actualiteit bij de homo's ingedeeld! Want... zijn werken komen voor in het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee (voor vrijheid van homosexueelen) in de afdeeling ‘schoone letteren’. Is dat zoo? Ik kan niet antwoorden, als ik er niet meer van weet. Want zoo ja, waarom? Wat is er ‘homo’ in het werk van V.?

Tot later. Dit alles is afschuwelijk vanwege het peil, maar teruggeranseld zùllen ze worden.

Je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie