Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 13 oktober 1939

Den Haag, 13 Oct. '39

Beste Eddy

Vanmorgen je briefkaart. Helaas is het lot mij nog ongunstiger dan ik dacht, want dat vermaledijde tooneel blijkt zich allerminst aan den oorlog te storen en heeft met explosieve kracht het seizoen ingezet. Nu moet ik op bevel van den speler Laseur Maandag ook uit, en Dinsdag op bevel van onze ‘sterkste’ actrice, mevrouw Charlotte Köhler, die weer eens voordraagt. Het tooneel heeft het mij dus absoluut onmogelijk gemaakt om naar Bergen te komen, ziedaar de situatie. Want als ik 's avonds weer in den schouwburg moet zijn, is de beschikbare tijd voor ‘reis en verblijf’ practisch nihil. Wij vinden het beide erg jammer, dat dit plan door den ijver der groote acteurs is gestrand.

Ik heb overigens deze week toch nog iets anders (en naar ik hoop: beters) gedaan dan over tooneel schrijven, want 17 pagina's gewijd aan het boek van De Kadt; het stuk verschijnt als kroniek in Groot Nederland. Verder De Zeven Tuinen van A.v.S. gelezen en voor Zondag besproken. Voor mijn gevoel een van de minst ‘geslaagde’ boeken van v.S., met toch curieuze stukken. Iets van stijl-ontbinding, na de groote werken.

Tot nader! En tot ziens! Ik weet nog niet precies wanneer, maar als het gaat toch de volgende week ergens! - Van Leopold nog geen antwoord over de toekomst der Vrije Bladen.

Van Crevel heeft Schandaal in Holland gelezen; ik had er een uitvoerig gesprek met hem over; hij is er zeer over te spreken, constateerde alleen een inzinking in het midden, die hij precies had genoteerd.

Veel hart. gr., ook voor Bep en Jany en van Ant.

je

M.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie