E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bergen, 2 november 1939

Bergen, 2 Nov. '39.

Beste Menno,

Heb je dat art. v. mij over jou en Vestdijk aan 't Bat. Nwsbl. aangeteekend verzonden, zooals ik je dat vroeg, en heb je het reçu dan daarvan? Zoo ja, wil je mij dat zenden? Ik bewaar ze hier keurig op volgorde, omdat ik bang ben dat ze in Indië anders van de stukken die hun minder bevallen, zeggen kunnen dat die zijn weggeraakt.

Dus graag.

Heb je Sander Stols al gezien, die in Den Haag bij de Interneering dient. Als officier?

Soejitno Mangoenkoesoemo verzoekt mij jou zijn groeten te doen, lees: son hommage. Ik heb al groeten terug gedaan.

Dag!

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie