E. du Perron
aan
Het vaderland1

Le Roselier-en-Plérin, vermoedelijk 27 oktober 1933

Parijs, Oct. 1933.

Geachte Redactie,

Het volgende in aansluiting op uw mededeeling betreffende een nieuw tijdschrift en het verdwijnen van ‘Forum’, in ‘Het Vaderland’ van 17 October l.l.

Dat het tijdschrift ‘Forum’ na December van dit jaar zal ophouden te bestaan, is volkomen juist.

Van een samensmelten van ‘Forum’ met ‘De Vrije Bladen’ is geen sprake. Indien een dergelijk plan een oogenblik heeft bestaan, dan is het toch in minder dan geen tijd weer vervlogen, zoodat een noteeren ervan in uw blad werkelijk de moeite niet waard was.

Indien Dr. Menno ter Braak zitting neemt in de nieuwe redactie der ‘Vrije Bladen’ (wat wederom aan twijfel onderhevig blijft), dan zal het dus zijn als volkomen aparte figuur en niet als een ‘restje van Forum’; een dergelijke bloedtransfusie zou trouwens weinig strooken èn met het nieuwe leven der ‘Vrije Bladen’, èn met den eervollen dood van ‘Forum’, èn met de onafhankelijke en reëele beteekenis van Dr. Menno ter Braak.

U dank zeggend voor deze rectificatie, hoogachtend

EduPerron

1DP sloot deze brief in bij zijn brief aan Ter Braak (476; Bw TB-DP 2, p. 204) met het verzoek hem door te sturen aan 's-Gravesande. Ter Braak heeft dat klaarblijkelijk niet gedaan. Vgl. Bw TB-DP 2, p. 207.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie