Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 28 oktober 1933

28 Oct. 1933.

 

Den Weledelzeergeleerden Heer

Dr. Menno ter Braak,

Beukelsdijk 143b,

Rotterdam

 

Weledelzeergeleerde Heer,

Wij bevestigen hiermede te zijn overeengekomen in het voorjaar 1934 in boekvorm uit te geven: Politicus zonder Partij.

Als honorarium werd vastgesteld 15% van de verkoopsprijs van het boek, terwijl wij het verschuldigde bedrag in verband met het drukken van ‘Uren met Dirk Coster’ ten bedrage van f.280,- op rekening van de honorarium-uitkeering van dit werk hebben geboekt.

Hoewel deze overeenkomst in briefvorm wordt vastgelegd beoogt zulks niet een afwijking van de artikelen die in het algemeen door ons in onze overeenkomsten worden opgenomen en waarvan U door Uw vroegere uitgaven bij ons op de hoogte zijt.

Wij verzoeken U ons Uwe accoord-verklaring te doen toekomen en verblijven,

met de meeste hoogachting,

Nijgh & van Ditmar N.V.

D. Zijlstra

Directeur

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie